• Çocuk İşçiliği ile Mücadele Programı (2017-2019)

  Kalkınma Atölyesi ve UNICEF Türkiye ortaklığının amacı çocuk işçiliğinin sistematik sebepleri hakkında kanıt oluşturmak, çocuk işçiliğinin tespitine yönelik araçlar, yöntemler ve modeller geliştirmek ve politika önerileri sunmaktır. Bu araştırma ve savunuculuk girişimi temel olarak, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre çocukların büyük çoğunluğunun çalıştığı mevsimlik tarım işçiliğine odaklanmıştır. Program kapsamında, tarım aracılarının, ücret  sistemlerinin ve ailelerin sosyo-ekonomik ve demografik profillerinin mevsimlik tarımda çocuk işçiliği üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmalar yapılmıştır. Ek olarak, çocuk işçiliğini ortadan kaldırmaya katkıda bulunmak için, farkındalık artırmak ve ilgili aktörlerin, tarım aracıları dahil olmak üzere, kapasitelerini artırmak için araçlar geliştirilmiştir. 

  Program broşürü için tıklayınız.

 • Çocuk İşçiliği ile Mücadele Programı (2019-2020)

  Kalkınma Atölyesi-UNICEF Türkiye, Türkiye’de Çocuk İşçiliği ile Mücadele Konusunda İlgili Aktörlerin Harekete Geçirilmesi ve Kanıt Oluşturma Programı (Şubat 2019- Temmuz 2020) kapsamında çocuk işçiliği ile mücadele ve izleme konusunda ilgili ulusal ve yerel kurumların kapasitelerinin güçlendirilmesine katkıda bulunmayı, veri ve kanıt oluşturmayı ve hali hazırda var olan politika uygulamalarının güçlendirilmesini sağlamayı amaçlamıştır. Program, bu hedefler doğrultusunda, Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı’nın (2017-2023) uygulanmasına katkı sağlamıştır.

  Program broşürü için tıklayınız.

 • Çocuk İşçiliği ile Mücadele Programı (2021-2022)

  Kalkınma Atölyesi ve UNICEF Türkiye, uyguladıkları Çocuk İşçiliği Mücadele Programını (2021-2022) son yıllarda çocuk işçiliği konusunda ortaya koydukları çıktılar üzerine inşa etmeyi ve geliştirmeyi amaçlamıştır. Mevsimlik tarımsal üretimde çocuk işçiliği ile mücadele konusunda elde edilen deneyimler ışığında, mevsimlik tarım işçisi hanelerin afet ve acil durumlarda karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yönelik araçlar geliştirmek ve çocuk işçiliğinin yoğun olarak görüldüğü sanayi ve hizmet gibi diğer sektörlerdeki mevcut durumu ortaya koymak amaçlanmaktadır. Ayrıca program kapsamında, iş dünyası ve insan hakları alanında geliştirilen çerçevelerin, çocuk işçiliği ile mücadelede nasıl kullanılabileceğine ilişkin bilgilendirme ve farkındalık artırma çalışmaları gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

  Program broşürü için tıklayınız.

 • Mevsimlik Tarımsal Üretimde Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Yasal ve Kurumsal Boşlukların Azaltılması Projesi (2018)

  Hollanda Büyükelçiliği MATRA Programı kapsamında desteklenen bu proje kapsamında narenciye, pamuk ve fındık hasadında çalışan mevsimlik gezici tarım işçisi çocukların çalışma ve yaşam ortamlarında karşılaştıkları risklerin araştırılması ve mevsimlik gezici tarımda çocuk istihdamının önlenmesi için mevzuatın ve kurumsal kapasitenin değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Proje hedeflerine uygun olarak; Tarımsal Üretimde Çocuk İşçiliğinin Önlenmesine Yönelik Yasal Boşluk Analizi ve Öneriler, Tarımsal Üretimde Çocuk İşçiliğinin Önlenmesine Yönelik Kurumsal Boşluk Analizi ve Öneriler, ve Tarımsal Üretimde Çalışan Çocukların Karşılaştıkları Sağlık Riskleri olmak üzere üç farklı rapor hazırlanmıştır. 

 • Çocuk İşçiliği ile Mücadelede Adil İşgücünün İzlenebilmesini Öngören Sivil İzleme Modeli Projesi (2021)

  Hollanda Büyükelçiliği MATRA İnsan Hakları Fonu finansal desteği ile Kalkınma Atölyesi tarafından gerçekleştirilen Çocuk İşçiliği ile Mücadelede Adil İşgücünün İzlenebilmesini Öngören Sivil İzleme Modeli Projesi için Kasım 2020’de başlanan çalışmalar Kasım 2021’de tamamlanmıştır.

  Birleşmiş Milletlerin İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehberi başta olmak üzere, bu alanda geliştirilen standartların, çocuk işçiliğini önleme dahil olmak üzere adil çalışma koşullarını ilgilendiren birçok sorunun çözümünde yol gösterici olması beklenmektedir. Çocuk işçiliğinin nedenleriyle ilgili veriler de çözüm için böyle bir yol göstericiliğe ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. İş Dünyasında Çocuklar İçin 10+1 Gösterge ve Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin İş Dünyasında Adil Çalışma Koşullarının İzlenmesine Yönelik Rehber bu bakış açısı ile ve ilgili uluslararası belgelerden yararlanılarak hazırlanmıştır. Rehber’in üretim süreçleri üzerinde bir sivil izleme yapılabilmesine olanak sağlaması beklenmektedir. Bu amaçla birde Çocuk İşçiliği ile Mücadelede Adil İşgücünün İzlenebilmesini Öngören Sivil İzleme Modeli oluşturulacaktır. Bu model ile sivil toplumun, özel sektör kuruluşlarının faaliyetlerinin çocuk işçiliğini önleme bağlamında uygunluğunu değerlendirmesini sağlayacak bir araç geliştirmesi hedeflenmektedir.

 • Küçük Hibe Desteği ile Çocukların Sivil Topluma Katılımı Çocuklar için Mikro-Fon Programı – Sihirli Lamba Projesi (2019)

  Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun finansal desteği ile Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) tarafından 2016-2017 yılları arasında uygulanan Sivil Toplum Kuruluşları için Çocuk Katılımı Küçük Destek Programı küçük hibeler yoluyla çocuk hakları alanında çalışan kuruluşların çocukların yerel ve ulusal düzeyde kararlara katılımı için aracılık etmelerini ve bu aracılığın gerçekleştirilmesi için kuruluşların kapasitelerinin artırılmasını hedeflemiştir. Bu Destek Programının devamı niteliğinde olan Küçük Hibe Desteği ile Çocukların Sivil Topluma Katılımı Çocuklar için Mikro-Fon Programı ile ise çocukların sivil topluma katılımlarının desteklenmesi ve kolaylaştırılması amaçlanmıştır. 

  Programın yararlanıcılarından Kalkınma Atölyesi Kooperatifi, Atom Film işbirliğinde ve Siber Saygı Derneği katkısıyla yürüttüğü Sihirli Lamba Projesi ile Adana Ovası’nda yaşayan mevsimlik gezici tarım işçisi hanelerdeki çocukların yaşamlarını “sihirli lambayı” yani kamera kullanarak kendilerince anlatmasını ve yetişkinlerin onların anlattıklarını duyarak harekete geçmesini amaçlamıştır. Bu çalışmada yetişkinler sadece kolaylaştırıcı ve ilk yolu gösterici olmuştur. 

  Fotoğraf Albümü için tıklayınız

 • Sihirli Lamba Projesi 2 (2020)

  Sivil Toplum için Destek Vakfı (STDV), Turkey Mozaik Foundation işbirliği ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı Kültür Politikaları Çalışmaları Bölümü’nün içerik ortaklığında, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirilen Kültür Sanat Fonu faydalanıcısı olarak Kalkınma Atölyesi Atom Film işbirliğinde Sihirli Lamba Projesi’ni uygulamıştır. Projenin ana amacı, mevsimlik gezici tarım işçiliği yapan hanelerdeki bireylere sinema sanatının inceliklerini aktarıp, onların mevsimlik yaşamlarını, gerçekliklerini ve hikayelerini “sihirli lamba” yani kameradan yansıtmalarını sağlamaktır.

  Fotoğraf albümü için tıklayınız.

 • Covid-19 Pandemisinin Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri ve Çocuklarının İnsan Haklarına Etkisinin İzlenmesi, Kanıt Temelli Savunu ve Müdahale Projesi (2020)

  Sivil Toplum Aracı (CSF 2017) kapsamında finanse edilen ETKİNİZ AB Programı tarafından desteklenen “Covid-19 Pandemisinin Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri ve Çocuklarının İnsan Haklarına Etkisinin İzlenmesi, Kanıt Temelli Savunu ve Müdahale” Projesi 8 Mayıs – 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında Kalkınma Atölyesi tarafından yürütülmüştür. Çalışmanın ana amacı, Türkiye’de Covid-19 salgını süresince mevsimlik gezici tarım işçiliği yapan ailelerin sağlık ve güvenliklerinin sağlanmasına ve temel insan haklarının teminine ilişkin çalışmaların ve alınan tedbirlerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve ilgili aktörleri harekete geçirmek için kullanılmasıdır.

  Rapor için tıklayınız. 

   

 • Covid 19 Pandemisinin Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri ve Onların Çocukları ile Belirli Bölgelerde Tarımsal Üretime Olası Etkisi Hızlı Araştırması (2020)

  Küresel bir düzeyde hissedilen Covid-19 salgını çerçevesinde toplumsal yapı içerisinde en kırılgan ve görünmez gruplardan biri olan mevsimlik gezici tarım işçileri ve çocuklarının mevcut salgın karşısında maruz kaldıkları/kalabilecekleri riskleri ortaya koymak ve bu risklerin en aza indirilebilmesi açısından çeşitli politika önerileri geliştirmesine katkı sağlamak amacı ile Kalkınma Atölyesi Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) desteği ile Corona 19 Pandemisinin Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri ve Onların Çocukları ile Belirli Bölgelerde Tarımsal Üretime Olası Etkisi Hızlı Araştırması için hazırlıklara başlamıştır. Araştırmanın kapsamında bitkisel üretimde yaşanabilecek iş/işgücü kayıpları, gündelik yaşama ve tarımsal üretime olası etkileri de değerlendirilmiştir.

  Rapor için tıklayınız

   

 • Koronavirüs Salgınının Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri ve Onların Çocuklarının Fındık Hasadına Katılımına Olası Etkileri ve Önlemler Hızlı Araştırması: Fındık Dalda Kalmaz (2020)

  Ferrero A.Ş.’nin mali desteği ile hazırlanan araştırmanın temel amacı; küresel düzeyde hissedilen Covid-19 salgını kapsamında toplumsal yapı içerisinde en kırılgan ve görünmez topluluklardan biri olan mevsimlik gezici tarım işçileri ve çocuklarının maruz kaldıkları/kalabilecekleri olası riskleri ortaya koymak, mevsimlik göç süreçlerini nasıl etkileyeceğini belirlemek ve özellikle 2020 Ağustos ayında fındık hasadına katılacak mevsimlik gezici tarım işçileri üzerinden bu risklerin en aza indirilebilmesi için yerel, bölgesel ve ulusal öneriler geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Ayrıca bu amaç kapsamında, salgın sürecinin fındık hasadına olabilecek etkilerinin anlaşılmasına da çalışılmıştır.

  Rapor için tıklayınız

   

 • Adana Ovası Su Taşkınının Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri ve Çocuklarına Etkileri Vaka Analizi Çalıştayı (2021)

  Kalkınma Atölyesi-UNICEF Türkiye Çocuk İşçiliği ile Mücadele Programı kapsamında yayınlanan ‘Yağmur Çamur ve Çıplak Ayaklar - Adana Ovası Su Taşkınının Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri ve Çocuklarına Etkileri’ raporunu yaygınlaştırmak ve rapora konu olan sorunlar üzerine bu konuda çalışmalar yürüten paydaşlarla birlikte çözüm önerileri geliştirebilmek için N_Human Danışmanlık ile birlikte 24 Nisan 2021 tarihinde 80 kişinin katılımıyla bir çevrimiçi çalıştay düzenlenmiştir. Zoom üzerinden gerçekleşen çalıştay Youtube’da canlı olarak yayınlanmış ve raporlaştırılmıştır.

  Canlı yayın kaydı için tıklayınız

  Rapor için tıklayınız