Küresel bir düzeyde hissedilen Covid-19 salgını çerçevesinde toplumsal yapı içerisinde en kırılgan ve görünmez gruplardan biri olan mevsimlik gezici tarım işçileri ve çocuklarının mevcut salgın karşısında maruz kaldıkları/kalabilecekleri riskleri ortaya koymak ve bu risklerin en aza indirilebilmesi açısından çeşitli politika önerileri geliştirmesine katkı sağlamak amacı ile Kalkınma Atölyesi Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) desteği ile Corona 19 Pandemisinin Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri ve Onların Çocukları ile Belirli Bölgelerde Tarımsal Üretime Olası Etkisi Hızlı Araştırması için hazırlıklara başlamıştır. Araştırmanın kapsamında bitkisel üretimde yaşanabilecek iş/işgücü kayıpları, gündelik yaşama ve tarımsal üretime olası etkileri de değerlendirilmiştir.

Rapor için tıklayınız