Sivil Toplum Aracı (CSF 2017) kapsamında finanse edilen ETKİNİZ AB Programı tarafından desteklenen “Covid-19 Pandemisinin Mevsimlik Gezici Tarım İşçileri ve Çocuklarının İnsan Haklarına Etkisinin İzlenmesi, Kanıt Temelli Savunu ve Müdahale” Projesi 8 Mayıs – 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında Kalkınma Atölyesi tarafından yürütülmüştür. Çalışmanın ana amacı, Türkiye’de Covid-19 salgını süresince mevsimlik gezici tarım işçiliği yapan ailelerin sağlık ve güvenliklerinin sağlanmasına ve temel insan haklarının teminine ilişkin çalışmaların ve alınan tedbirlerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve ilgili aktörleri harekete geçirmek için kullanılmasıdır.

Rapor için tıklayınız.