Hollanda Büyükelçiliği MATRA İnsan Hakları Fonu finansal desteği ile Kalkınma Atölyesi tarafından gerçekleştirilen Çocuk İşçiliği ile Mücadelede Adil İşgücünün İzlenebilmesini Öngören Sivil İzleme Modeli Projesi için Kasım 2020’de başlanan çalışmalar Kasım 2021’de tamamlanmıştır.

Birleşmiş Milletlerin İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehberi başta olmak üzere, bu alanda geliştirilen standartların, çocuk işçiliğini önleme dahil olmak üzere adil çalışma koşullarını ilgilendiren birçok sorunun çözümünde yol gösterici olması beklenmektedir. Çocuk işçiliğinin nedenleriyle ilgili veriler de çözüm için böyle bir yol göstericiliğe ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. İş Dünyasında Çocuklar İçin 10+1 Gösterge ve Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi İçin İş Dünyasında Adil Çalışma Koşullarının İzlenmesine Yönelik Rehber bu bakış açısı ile ve ilgili uluslararası belgelerden yararlanılarak hazırlanmıştır. Rehber’in üretim süreçleri üzerinde bir sivil izleme yapılabilmesine olanak sağlaması beklenmektedir. Bu amaçla birde Çocuk İşçiliği ile Mücadelede Adil İşgücünün İzlenebilmesini Öngören Sivil İzleme Modeli oluşturulacaktır. Bu model ile sivil toplumun, özel sektör kuruluşlarının faaliyetlerinin çocuk işçiliğini önleme bağlamında uygunluğunu değerlendirmesini sağlayacak bir araç geliştirmesi hedeflenmektedir.