Kalkınma Atölyesi ve UNICEF Türkiye, uyguladıkları Çocuk İşçiliği Mücadele Programını (2021-2022) son yıllarda çocuk işçiliği konusunda ortaya koydukları çıktılar üzerine inşa etmeyi ve geliştirmeyi amaçlamıştır. Mevsimlik tarımsal üretimde çocuk işçiliği ile mücadele konusunda elde edilen deneyimler ışığında, mevsimlik tarım işçisi hanelerin afet ve acil durumlarda karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yönelik araçlar geliştirmek ve çocuk işçiliğinin yoğun olarak görüldüğü sanayi ve hizmet gibi diğer sektörlerdeki mevcut durumu ortaya koymak amaçlanmaktadır. Ayrıca program kapsamında, iş dünyası ve insan hakları alanında geliştirilen çerçevelerin, çocuk işçiliği ile mücadelede nasıl kullanılabileceğine ilişkin bilgilendirme ve farkındalık artırma çalışmaları gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Program broşürü için tıklayınız.