Kalkınma Atölyesi ve UNICEF Türkiye ortaklığının amacı çocuk işçiliğinin sistematik sebepleri hakkında kanıt oluşturmak, çocuk işçiliğinin tespitine yönelik araçlar, yöntemler ve modeller geliştirmek ve politika önerileri sunmaktır. Bu araştırma ve savunuculuk girişimi temel olarak, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre çocukların büyük çoğunluğunun çalıştığı mevsimlik tarım işçiliğine odaklanmıştır. Program kapsamında, tarım aracılarının, ücret  sistemlerinin ve ailelerin sosyo-ekonomik ve demografik profillerinin mevsimlik tarımda çocuk işçiliği üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmalar yapılmıştır. Ek olarak, çocuk işçiliğini ortadan kaldırmaya katkıda bulunmak için, farkındalık artırmak ve ilgili aktörlerin, tarım aracıları dahil olmak üzere, kapasitelerini artırmak için araçlar geliştirilmiştir. 

Program broşürü için tıklayınız.