Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun finansal desteği ile Uluslararası Çocuk Merkezi (ICC) tarafından 2016-2017 yılları arasında uygulanan Sivil Toplum Kuruluşları için Çocuk Katılımı Küçük Destek Programı küçük hibeler yoluyla çocuk hakları alanında çalışan kuruluşların çocukların yerel ve ulusal düzeyde kararlara katılımı için aracılık etmelerini ve bu aracılığın gerçekleştirilmesi için kuruluşların kapasitelerinin artırılmasını hedeflemiştir. Bu Destek Programının devamı niteliğinde olan Küçük Hibe Desteği ile Çocukların Sivil Topluma Katılımı Çocuklar için Mikro-Fon Programı ile ise çocukların sivil topluma katılımlarının desteklenmesi ve kolaylaştırılması amaçlanmıştır. 

Programın yararlanıcılarından Kalkınma Atölyesi Kooperatifi, Atom Film işbirliğinde ve Siber Saygı Derneği katkısıyla yürüttüğü Sihirli Lamba Projesi ile Adana Ovası’nda yaşayan mevsimlik gezici tarım işçisi hanelerdeki çocukların yaşamlarını “sihirli lambayı” yani kamera kullanarak kendilerince anlatmasını ve yetişkinlerin onların anlattıklarını duyarak harekete geçmesini amaçlamıştır. Bu çalışmada yetişkinler sadece kolaylaştırıcı ve ilk yolu gösterici olmuştur. 

Fotoğraf Albümü için tıklayınız