Hollanda Büyükelçiliği MATRA Programı kapsamında desteklenen bu proje kapsamında narenciye, pamuk ve fındık hasadında çalışan mevsimlik gezici tarım işçisi çocukların çalışma ve yaşam ortamlarında karşılaştıkları risklerin araştırılması ve mevsimlik gezici tarımda çocuk istihdamının önlenmesi için mevzuatın ve kurumsal kapasitenin değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Proje hedeflerine uygun olarak; Tarımsal Üretimde Çocuk İşçiliğinin Önlenmesine Yönelik Yasal Boşluk Analizi ve Öneriler, Tarımsal Üretimde Çocuk İşçiliğinin Önlenmesine Yönelik Kurumsal Boşluk Analizi ve Öneriler, ve Tarımsal Üretimde Çalışan Çocukların Karşılaştıkları Sağlık Riskleri olmak üzere üç farklı rapor hazırlanmıştır.