Kalkınma Atölyesi-UNICEF Türkiye, Türkiye’de Çocuk İşçiliği ile Mücadele Konusunda İlgili Aktörlerin Harekete Geçirilmesi ve Kanıt Oluşturma Programı (Şubat 2019- Temmuz 2020) kapsamında çocuk işçiliği ile mücadele ve izleme konusunda ilgili ulusal ve yerel kurumların kapasitelerinin güçlendirilmesine katkıda bulunmayı, veri ve kanıt oluşturmayı ve hali hazırda var olan politika uygulamalarının güçlendirilmesini sağlamayı amaçlamıştır. Program, bu hedefler doğrultusunda, Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı’nın (2017-2023) uygulanmasına katkı sağlamıştır.

Program broşürü için tıklayınız.